logo Lega salvini Premier Latisana

SLOVENSKA SKUPNOST

Comune di Latisana

Vedi le preferenze della lista nel dettaglio

Sezioni rilevate: 12/12


1VotiKATJA DOLHAR
0VotiTANJA PERIC
0VotiMATEJ PINTAR
0VotiMARKO PISANI
0VotiBERNARDO SPAZZAPAN
0VotiANNA WEDAM
0VotiPAVEL VIDONI
0VotiMARCO MILKOVIC
0VotiMARTINA VALENTINCIC
0VotiFRANCESCO BIANCUZZI
0VotiADRIANO CORSI
0VotiDONATELLA SERAFINO
0VotiORIETTA SKOK
0VotiSILVESTRO PRIMOSIG
0VotiMANUELA QUARANTA ved. SPACAPAN

LEGA Salvini Premier Latisana - 2023
informativa e cookie